SVENSK KLASSISK MASSAGE

Svensk klassisk massage grundlades av Per Henrik Ling (känd som ”gymnastikens fader”) i början på 1800 talet. Massagemetoden innebär att muskler bearbetas med strykning, tryck och tänjning för att stimulera cirkulationen i musklerna samt få en avslappnande effekt.

Många av de effekter som kan förväntas av en massagebehandling har att göra med hypofysens frisättning av oxytocin till blodet.

Mindre smärta

Sänkning av puls och blodtryck

Sänkning av andningsfrekvensen

Mindre oro och ängslan

Sänkt blodsocker

Stärker immunförsvaret

Ökad koncentrationsförmåga

Avslappande effekt och ökat välbefinnande

Välkommen att boka tid för helkroppsmassage!