HJÄRT- LUNGRÄDDNING

utbildning till företag som önskar grund eller repetitionsutbildning inom hjärt-lungräddning för vuxna till sin personal

HLR Utbildning

Som anställd på HKR inom Sjuksköterskeprogrammet är jag väl förtrogen med att undervisa högskolestudenter och inom min nuvarande profession som sjuksköterska håller jag mig uppdaterad kring de senaste nyheterna inom HLR. Ett upplägg för utbildning i HLR med förberedelsetid och iordningställande av material beräknas till 4 timmar för en grupp med 12 personer. Två grupper kan utbildas på en dag. Jag erbjuder även utbildning i hjärt- lungräddning barn enligt HLR rådets riktlinjer. Det som behövs är lämplig lokal gärna med tillgång till bildskärmsvisning. För mer information vänligen kontakta mig via epost eller telefon.